„Być i nie mieć” – w lutowym Aktiviście na stronie 20 znajdziecie tekst Olgi Wiechnik o projekcie Niny Woronieckiej prezentowanym na wystawie Coming out 2013

http://issuu.com/valkea/docs/book_a175-ok