Koordynatorka projektu:
Inga Karczewska
inga.karczewska@asp.waw.pl
tel. (22) 827 21 99

Informacje dla prasy:
Katarzyna Błesznowska-Korniłowicz,
tel. 515 063 768

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa