1. Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2013 (zwany dalej Coming Out 2013) jest wystawą prezentującą najlepsze prace dyplomowe z wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: Malarstwa, Rzeźby, Grafiki, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Sztuki Mediów i Scenografii.

2. Warunkiem koniecznym zostania uczestnikiem Coming Out 2013 jest ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2012/2013.

3. Uczestnicy Coming Out 2013 są wybierani przez Rady Wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

4. Na wystawie Coming Out 2013 oraz w katalogu jej towarzyszącym prezentowana jest część praktyczna pracy dyplomowej.

5. Do uczestnictwa w Coming Out 2013 każdy z wydziałów ASP desygnuje poniższą ilość absolwentów:

Wydział Grafiki (w tym studia niestacjonarne) 5
Wydział Architektury (w tym studia niestacjonarne) 5
Wydział Rzeźby 3
Wydział Wzornictwa 2
Wydział Sztuki Mediów i Scenografii (w tym studia niestacjonarne):
Kierunek Sztuka Mediów 4
Kierunek Scenografia 2
Wydział Malarstwa 3
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 3
RAZEM 27

6. Prorektor ds. artystycznych i naukowych prof. Paweł Nowak zaprasza zewnętrzne jury, które wybiera najlepszą pracę wystawy Coming Out 2013. Autor najlepszej pracy dyplomowej prezentowanej na wystawie Coming Out 2013 zostanie zaproszony do przygotowania wystawy indywidualnej w galerii Salon Akademii w 2014 roku.