Yulia Kryvich

autor biogram dyplom

Tytuł pracy: Mój Świat Nie Jest Tam Gdzie Jestem Ja

Promotor: dr hab. Prot Jarnuszkiewicz
Pracownia Narracji Fotograficznej

W pracy dyplomowej ujawniam zjawisko właściwe młodemu pokoleniu – nieprzyjęcie otaczającej je rzeczywistości, pragnienie ucieczki i poszukiwanie swojego miejsca. Pokazując to w kontekście mojego rodzinnego miasta i współczesnej Ukrainy, chciałam opisać łączące nas uczucie do swojego kraju.

 

Opisując moje pokolenie, doszłam do wniosku, że jest to pokolenie globalizmu, w którym tożsamość kulturowa odgrywa ważniejszą rolę niż narodowość.

Yulia Kryvich

Tytuł pracy: Mój Świat Nie Jest Tam Gdzie Jestem Ja

Promotor: dr hab. Prot Jarnuszkiewicz
Pracownia Narracji Fotograficznej, Wydział Sztuki Mediów i Scenografii

 

Ur. 1988; studiowała na Wydziale Architektury Prydniprowskiej Akademii Państwowej Budownictwa i Architektury (2005–2010) oraz na Wydziale Sztuki Mediów Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2011–2013). Dziedziny działalności artystycznej: fotografia, wideo, rysunek, malarstwo. Wystawy indywidualne: Powieść, Master Shmidt Culture Club, Dniepropietrowsk (Ukraina), 2009;<em> Mój Świat Nie Jest Tam Gdzie Jestem Ja</em>, ArtCenter Kvartira, Dniepropetrowsk, 2013.