Agnieszka Jakubowska

autor biogram dyplom

Praca dyplomowa stanowi uzupełnienie programu zwiedzania opactwa cysterskiego w Sulejowie. Inspiracją była będąca częścią wewnętrznego dziedzińca XVI-wieczna ściana – pozostałość po jednym ze skrzydeł opactwa. Projekt zakłada odsłonięcie zakrytego teraz przez roślinność kapitularza oraz wykonanie z nowoczesnych materiałów sezonowego obiektu, częściowo odtwarzającego kubaturę dawnej zabudowy. Może on być wykorzystywany do organizacji wystaw plenerowych związanych z cystersami oraz służyć jako punkt widokowy. Dopełnieniem jest projekt usytuowanej na terenie dawnego ogrodu opackiego kawiarni, w której można odpocząć pośród zrewitalizowanej zieleni.

Agnieszka Jakubowska

Ur. 1987; studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2008–2013. Zajmuje się projektowaniem wnętrz oraz mebli. Brała udział w ogólnopolskiej wystawie Najlepsze Dyplomy Projektowe 2013, Katowice.