Bartosz Rabiej

autor biogram dyplom

W pracy konserwatora fascynuje mnie ciągłe poszukiwanie oraz odkrywanie nowych rozwiązań. Dzięki temu studia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki były dla mnie niezwykłą przygodą. W głównym kręgu moich zainteresowań zawodowych znajduje się konserwacja malarstwa ściennego – dlatego na temat pracy dyplomowej wybrałem barokowy fresk wykonany przez Sebastiana Ecksteina, znajdujący się w kościele w Krasnem. Pracochłonna konserwacja malowidła była dla mnie dużym wyzwaniem, ale dała mi bardzo wiele satysfakcji. Dzięki temu upewniłem się, że jest to dziedzina, w której chciałbym się realizować zawodowo.

Bartosz Rabiej

Ur. 1986; studiował na Wydziale Konserwacji i Restauracji dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2006–2013. Naukowe i artystyczne stypendium Rektora ASP w Warszawie dla najlepszych studentów. Wykonywał prace konserwatorskie w kościołach pw.: Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Paradyżu (2007), św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie (2009–2010), Podwyższenia Krzyża Świętego w Krasnem (2010). Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, grafiką komputerową, pozłotnictwem i witrażami. Autor plakatu promującego Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu n. Wisłą, od 2009, oraz do filmu Ironhorse, 2011.