Joanna Kulpa

autor biogram dyplom

Przedmiotem projektu jest adaptacja i rozbudowa budynku mieszkalnego na Muzeum Ziemi Lubawskiej w Łąkorzu położonym w gminie Biskupiec Pomorski w województwie warmińsko-mazurskim. Pomysł powstał z chęci wsparcia działalności Jana Ostrowskiego, miejscowego kustosza, znawcy folkloru i pierwszego społecznego opiekuna zabytków w powiecie nowomiejskim. Założeniem projektu było usprawnienie funkcjonowania placówki oraz ułatwienie działalności Łąkorskiego Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego.

Joanna Kulpa

Ur.1972; studiowała w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie (2005–2009) i na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2011–2013). Autorka monografii Łąkorz, mała wieś w wielkiej historii, 2011 oraz publikowanych w prasie i internecie artykułów poświęconych zabytkom Ziemi Lubawskiej. Wystawa indywidualna Muzeum Ziemi Lubawskiej w Łąkorzu – adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku, Muzeum Lokalne w Łąkorzu 2013.