Kalina Marzec

autor biogram dyplom

Konserwacja rzeźby Aliny Szapocznikow była dla mnie wyróżnieniem, ale też wielkim wyzwaniem. Praca nad Pnącą, wykonaną w trudnym do konserwacji materiale, wymagała dużo cierpliwości i wnikliwości, nie tylko przy poszukiwaniu odpowiednich środków zabezpieczających żelbetową konstrukcję. Rekonstrukcja abstrakcyjnej formy na podstawie skąpych źródeł porównawczych również okazała się nie lada zadaniem dla młodego konserwatora. Mam nadzieję, że udało mi się temu sprostać.

Kalina Marzec

Ur. 1986; studiowała na Wydziale Konserwacji i i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 2007–2013. Prelegent na międzynarodowej konferencji Our modern: re-appropriating vulnerable 20th century heritage w Dubrowniku, 2013, oraz II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Konserwacji i Renowacji Dzieł Sztuki w Krakowie, 2013. Dziedziny działalności artystycznej – rzeźba i rysunek.