Leszek Skóra

autor biogram dyplom

W sztuce temat zmartwychwstania zazwyczaj jest przedstawieniem dziejów Jezusa Chrystusa, jednakże najciekawszym, a często pomijanym elementem tej historii jest jej uniwersalizm.
Każdy człowiek w którymś momencie swojego życia może przebudzić się w nowej sytuacji, innym otoczeniu. Jest to szansa na przeanalizowanie swoich dotychczasowych poczynań i próba skorygowania swojej moralności. Moim zamierzeniem było, aby Zmartwychwstanie stworzyło właściwy klimat do takiej autoanalizy dla każdego z odbiorców.

Leszek Skóra

Ur. 1988; studiował na Wydziale Artystycznym Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (2008–2011) oraz Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2011–2013). Uprawia rzeźbę i rysunek.