Łukasz Zedlewski

autor biogram dyplom

Tematem pracy dyplomowej jest moja rodzinna miejscowość Miodówko na Warmii. Bezpośredni kontakt z naturą i malowanie w plenerze stanowi dla mnie niewyczerpalne źródło inspiracji.
Wobec natury każda dosłowność staję się nadużyciem – sztucznością. Natura w swej złożoności jest jednocześnie harmonijna, idealna i kompletna, a zmaganie się z tym w pracy twórczej stanowi dla mnie największe wyzwanie.

Łukasz Zedlewski

Ur. 1989; studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2008–2013. Stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, 2005–2008; stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2010. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką warsztatową. Wystawy indywidualne: Pejzaże, Galeria Marszałkowska, Olsztyn, 2010; Rysunki, listopad 2011 oraz Malarstwo, kwiecień 2012, Wydział Malarstwa ASP w Warszawie. Nagroda Fundacji Marka Marii Pieńkowskiego, 2009, oraz w Konkursie im. Barbary Ostaszewskiej, 2011; jeden z dziesięciu finalistów konkursu Najwybitniejszy młody malarz pierwszej dekady XXI wieku, 2011.