Marcin Kozłowski

autor biogram dyplom

Zasadniczym celem mojej praktyki malarskiej jest poszukiwanie własnej formy – harmonijnej, autonomicznej i niepowtarzalnej. To chęć nadania impulsowi twórczemu formy zarazem zamkniętej i otwartej, dostępnej poznaniu oraz przeżyciu. Formy, która, niczym organizm, żyłaby własnym życiem.

Marcin Kozłowski

Ur. 1984; studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2008–2013. Stypendium Rektora ASP w Warszawie dla najlepszych studentów, 2012/2013. Wystawy indywidualne: Intuicje, Turbo Galeria, ASP w Warszawie, 2011 oraz Malarstwo, Galeria przy Automacie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2011.