Mariusz Lipski

autor biogram dyplom

Starałem się przedstawić językiem wizualnym moje rozważania na temat procesu zapamiętywania. Jak zapamiętujemy? Czy prawdziwie? Czy obiektywnie?
Według teorii Arystotelesa to, co poznajemy zmysłowo, zapada w naszą pamięć dopiero przetworzone przez wyobraźnię. Wyobraźnia jest więc swoistą osią symetrii między zapamiętanym a rzeczywistością. Symetria jest zjawiskiem zawłaszczającym kształt, upraszczającym nasz odbiór. Często widzimy ją tam, gdzie jej nie ma, ale jest pozór jej istnienia.
Tworząc prace, myślałem o tym, jakie treści możemy wpisać w zapamiętane doznania. Czy nadal są one dla nas czytelne?

Mariusz Lipski

Ur. 1969; studiował na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (1991–1996) na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2007–2013). Czterokrotnie stypendium Rektora ASP dla najlepszych studentów. Dziedziny działalności artystycznej: grafika, malarstwo, ilustracja, projektowanie graficzne. Wystawy indywidualne: malarstwo, kawiarnia Lokalna, Warszawa 2005 i 2006; Galopem, Pracownia nr 6, Wydział Grafiki ASP w Warszawie, 2010; Centrum Artystyczne Sztukarnia, Warszawa, 2010; rysunki, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2011; malarstwo, galeria Hofgarten, Berlin, 2011–2012; Narracje i Zapamiętywanie, Traffic Club, Warszawa, 2013. Konkurs Grafika Warszawska: nagroda Rektora ASP w Warszawie, listopad 2010; II miejsce, lipiec 2011; nagroda Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie, I kwartał 2013. Wyróżnienie w konkursie Illustration StartUp, kwiecień 2012 oraz sponsora wystawy grafiki artystycznej Kissprint, maj 2012.